Toggle navigation

Tập thể CBCNV TTC chung tay ủng hộ 100 triệu đồng vào công tác phòng chống dịch covid 19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN. Ngày 03/04/2020, Tập thể CBCNV Công ty Cổ phần TTC đã chung tay ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch covid -19 tại Lễ tiếp nhận hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức. ​

Tại buổi lễ "Tiếp nhận hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19", Ông Nguyễn Xuân Viễn - PCT Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ "Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi tấm lòng và sự đóng góp trong lúc này mang ý nghĩa rất quan trọng và rất thiết thực. UBMTTQVN tỉnh rất trân trọng sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tôn giáo trong và ngoài tỉnh”

Ông Nguyễn Hồng Văn – Chủ tịch Công Đoàn TTC chia sẻ : “Bên cạnh việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn hệ thống, duy trì hoạt động SXKD đảm bảo việc làm cho gần 500 CBCNV, Công ty Cổ phần TTC luôn xác định việc chung tay cùng với cả nước để phòng chống đại dịch COVID 19 là nhiệm vụ ưu tiên trong thời điểm hiện nay.

Đây là số tiền từ sự vận động đóng góp mỗi CBCNV TTC,  Chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho cộng đồng sự an tâm và lòng tin để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

 

Tin khác