Toggle navigation

Tổ chức Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại Công Ty Cổ Phần TTC

Ngày 10/11/2018 vừa qua, các nhân sự ở tất cả các đơn vị phòng ban thuộc Công ty Cổ Phần TTC đã tham gia khóa Huấn luyện “An Toàn Vệ Sinh Lao Động” do Công Ty Cổ Phần Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp 1 và Phòng Hành Chính Nhân Sự phối hợp tổ chức.

Hình ảnh các nhân viên TTC nghiêm túc lắng nghe

Trong công việc hàng ngày, đặc biệt là trong hoạt động tham gia sản xuất vấn đề thiếu hiểu biết kỹ năng An toàn vệ sinh lao động không những ảnh hưởng đến an toàn của bản thân người lao động mà còn ảnh hưởng rất lớn đến An toàn của toàn bộ các thành viên và Công ty. Do đó, việc làm chủ kỹ năng An toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp các cán bộ nhân viên có thể hiểu rõ hơn về mức độ quan trọng cũng như  xử lý vấn đề một cách An toàn và hiệu quả.

Hình ảnh nhân viên TTC làm bài test về An toàn, vệ sinh lao động

Buổi Huấn luyện của Đơn vị Công Ty Cổ Phần Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp 1 với bài giảng dễ hiểu, nhiều ví dụ thiết thực cho mọi người thấy được vai trò của kỹ năng An toàn Lao động dẫn tới nhiều vấn đề rủi ro, nguy hiểm trong công việc. Đồng thời cung cấp cho mọi người quy trình, và cách thức xử lý tình huống An toàn vệ sinh lao động hiệu quả. 

Buổi đào tạo diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở với sự nghiêm túc lắng nghe và chia sẻ của mọi người. Cảm ơn lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho anh em TTC được tham gia học tập, bổ sung kiến thức và nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.

Tin khác