Toggle navigation

Tuyển dụng

TTC Tuyển dụng GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Phụ trách Kinh Doanh với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 20/01/2022
Xem chi tiết

TTC Tuyển dụng Nhân viên Xuất Nhập khẩu

Do nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần TTC tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu đi làm ngay, chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Ngày đăng 02/10/2021
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI KHU VỰC BẮC, TRUNG, NAM

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Giám Sát Bán Hàng Khu vực Miền Nam với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 01/04/2021
Xem chi tiết

Tuyển dụng Quản Lý Kho Thành Phẩm

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Quản Lý Kho Thành Phẩm với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 25/08/2020
Xem chi tiết

Tuyển Nhân viên thiết kế

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 31/07/2020
Xem chi tiết

TTC Tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 16/07/2020
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Giám Đốc với mức lương hấp dẫn . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 03/06/2020
Xem chi tiết

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÓ QUẢN ĐỐC

Do nhu cầu mở rộng thị trường và sản xuất. Công ty Cổ phần TTC cần tuyển dụng vị trí Phó Quản Đốc với mức lương hấp dẫn từ 13tr trở lên . Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Ngày đăng 13/04/2019
Xem chi tiết

KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TTC cần tuyển dụng nhân viên Kế Toán với thu nhập hấp dẫn. Cùng chế độ đãi ngộ cao - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Ngày đăng 13/04/2019
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH

TTC cần tuyển dụng nhân viên phòng kế hoạch với thu nhập hấp dẫn. Cùng chế độ đãi ngộ cao - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Ngày đăng 12/04/2019
Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

TTC cần tuyển dụng nhân viên kỹ thuật công nghệ với thu nhập hấp dẫn. Cùng chế độ đãi ngộ cao - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Ngày đăng 12/04/2019
Xem chi tiết

TUYỂN GẤP CÔNG NHÂN KỸ THUẬT - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần TTC thông báo tuyển dụng GẤP các vị trí, cụ thể như sau:

Ngày đăng 11/04/2019
Xem chi tiết