Toggle navigation

CÔNG TY CỔ PHẦN TTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN TTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ 2023-2028

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, ngày 20/4/2023, Công ty Cổ phần TTC tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội Công đoàn lần này trở thành một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Công ty năm nay. Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 600 đoàn viên - NLĐ từ các phòng ban, phân xưởng trong toàn Công ty. Đại hội còn được đón nhận sự tham dự và chỉ đạo hội nghị của Đ/c Phùng Quang Phú - Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phúc Yên, Đ/c Đào Trung Thực - Chủ tịch HĐQT, Đ/c Trần Thị Thuận - Tổng Giám đốc, Đ/c Lê Văn Ân - Bí thư chi bộ - giám đốc điều hành Công ty.