Toggle navigation

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - PHÒNG KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - PHÒNG KINH DOANH

Ngày đăng 18/08/2018
Xem chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - MARKETING

TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - MARKETING

Ngày đăng 11/04/2018
Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN GẤP CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần TTC thông báo tuyển dụng GẤP các vị trí, cụ thể như sau:

Ngày đăng 01/01/2018
Xem chi tiết

Tuyển Nhân viên thiết kế

Công ty Cổ phần TTC tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế

Ngày đăng 15/08/2017
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần TTC thông báo tuyển dụng các vị trí

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh của Công ty; Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ phần TTC thông báo tuyển dụng các vị trí, cụ thể như sau

Ngày đăng 12/08/2017
Xem chi tiết