Toggle navigation

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TTC

              Nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần và trách nhiệm của Lãnh đạo, CBCNV trong Công ty về công tác phòng cháy, chữa cháy, và cứu nạn, cứu hộ, ngày 5/6/2018, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi huấn luyện về các nghiệp vụ PCCC và CNCH, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty Cổ phần TTC, và hướng dẫn tự thực tập phương án chữa cháy của cơ sở. Buổi tập huấn nhằm huấn luyện cho CBCNV nắm vững các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như rèn luyện khả năng xử lý tình huống sự cố tai nạn do cháy, nổ gây ra, phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

           Một số hình ảnh của buổi huấn luyện:

 

 

Tin khác